Poland

Distributors of Kibion's products in Poland:
    • IRIS™

    Synecpol s.c.

    Tel: +48 12 423 4047
    E-mail: synecpol[at]synecpol.pl
    www.synecpol.pl